Cookieverklaring

Tijdens uw Gebruik kunnen er ook kleine tekstbestanden, zogenaamde 'cookies', automatisch worden gedownload op de computer, het mobiel apparaat of enig ander apparaat dat u aanwendt om onze Toepassingen te gebruiken.

Wat is een cookie?

De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslagen op de werkpost van de bezoeker of de server van een Toepassing, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de internetgebruiker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Of nog anders gezegd, het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel door de server die het onderhoud en de werking van de Toepassing verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.

De cookies op uw toestel worden beheerd door uw webbrowser.

Uw toestemming

Tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is, zal het gebruik van Cookies steeds uw voorafgaande toestemming vereisen.

Bij het downloaden, installeren of gebruiken van een Toepassing, stemt u er dan ook mee in dat Faresa informatie op uw toestel opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw toestel. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart nummer. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies stellen ons in de eerste plaats in de gelegenheid om u een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en gebruikservaring te bieden. Ze maken het ook mogelijk om meer te weten te komen over de manier waarop een Toepassing werkt. In sommige gevallen worden uw voorkeuren opgeslagen, zodat uw Gebruik beter afgestemd kan worden op uw wensen. De verzamelde gegevens worden tevens gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren.

Aan de hand van Cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort.

Tot slot worden Cookies (desgevallend) ook op uw toestel opgeslagen in het kader van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring.

In geen geval zal Faresa Cookies voor andere doeleinden gebruiken of aan derden overmaken, zonder uw voorafgaande toestemming te hebben bekomen.

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Cookies identificeren uitsluitend het toestel dat wordt gebruikt om de Toepassing te bekijken.

Welke soorten cookies worden gebruikt voor onze Toepassingen?

Op de Toepassing(en) wordt gebruik gemaakt van Cookies voor:

  • Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid; en
  • Opslag van voorkeuren.

In geen geval worden Cookies verzameld die betrekking hebben op gezondheidsgegevens of gevoelige informatie.

Hoe kan ik cookies beheren?

Iedere deelnemer kan zich verzetten of zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door de installatie van een Toepassing te onderbreken of een reeds gedownloade en geïnstalleerde Toepassing te verwijderen van zijn of haar toestel.

Bijkomend heeft u nog verschillende andere mogelijkheden om de cookies te beheren. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er ook altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.       

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, via een Toepassing aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.  

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Block-or-allow-cookies  
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies  
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.htm

Hoelang bewaart Faresa de Cookies?

De gegevens verzameld a.d.h.v. Cookies worden maximaal twee jaar bewaard. Indien u geen Cookies wenst, kan u deze zoals hierboven bepaald, via uw browser weigeren.

Hyperlinks

Een Toepassing kan links naar websites van derden bevatten voor uw gemak en ter informatie. Als u op deze links klikt, verlaat u de Toepassing van Faresa. Faresa is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor het privacybeleid op zulke websites die kunnen verschillen van het beleid van Faresa. Wij onderschrijven of vertegenwoordigen evenmin websites van derden. De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder de Privacyverklaring en het privacybeleid van Faresa. We raden u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt.

Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met Faresa te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

Herzieningen van deze privacyverklaring

De verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden. Om u daarover te informeren, publiceert Faresa op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van deze privacyverklaring.