Het Faresa-team

Verfijn op
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Audrey Boussart
Audrey Boussart (°1985) studeerde af als master klinische psychologie en behaalde tevens een postgraduaat forensische psychologie. Na enkele jaren ervaring binnen de Hr-sector, startte zij als zelfstandige binnen Faresa. Sinds enkele jaren versterkt zij Faresa als klinisch psycholoog binnen het kinder-en jongeren team waar zij voornamelijk jongeren begeleidt, binnen het volwassenteam en is zij actief binnen het B2B team. De begeleiding kan zowel in het Nederlands als het Frans. Naast haar activiteiten binnen Faresa is Audrey eveneens actief als trainer en coach binnen bedrijven en start zij binnenkort haar eigen praktijk. Ze is lid van de beroepsverenigingen VVKP (Vlaamse vereniging van klinisch psychologen) en BFP (Belgische federatie voor psychologen).
Leuven
Klinish psycholoog
Brenda Nunez-Gonzalez
Brenda Nunez-Gonzalez (°1991) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassen) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2014. Tijdens haar masterstage in OPZC Rekem maakte ze deel uit van het forensisch team en werkte ze met geïnterneerde mannen met een persoonlijkheidsstoornis of psychotische problematiek, dit vaak in combinatie met problemen rond agressie, seksualiteit en/of verslaving. Ze heeft na haar stage tevens gewerkt in OPZC Rekem met deze doelgroep en bij CAW Limburg met individuen en koppels waarbij er geweld was in de relatie. Als psycholoog maakt ze deel uit van de volwassenenwerking van FARESA, dit in de nieuwe locatie te Bilzen. Ze werkt hiernaast bij VGGZ te Hasselt, waar ze mensen met agressieproblemen een behandeling of groepsvorming aanbiedt. Tot slot is ze ook werkzaam te Vincere-GGZ in Maastricht, waar ze werkt met mensen met verschillende soorten verslavingen (bv.: alcohol, drugs, gokken, seks). Werken rond ingrijpende levensgebeurtenissen zoals verlies en traumatische ervaringen is hierbij ook aan de orde. Brenda is erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 912114018).
Bilzen
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o. - Arbeids- en organisatiepsycholoog
Carmen Chezzi
Carmen Chezzi (°1988) studeerde in 2011 af als Master in de klinische psychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de KU Leuven. Haar stage liep ze in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt te Leuven, waar ze kinderen, jongeren en ouders met allerhande problematieken begeleidde. Een jaar later behaalde Carmen haar Master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie, eveneens aan de KU Leuven, waarbij ze haar stageopdracht vervulde op de Human Resources afdeling van Borealis te Beringen. Met haar masterproef over emotieduur sleepte ze de eerste prijs van de LAPP (Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen) in de wacht. Momenteel is Carmen werkzaam bij de VCOV, de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen. Binnen FARESA zet ze haar kennis over en passie voor de gedragstherapie om in de psychotherapeutische begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen, zowel individueel als in de groepstraining. Daarnaast werkt ze met toewijding mee aan enkele projecten van Faresa, zoals het faalangstproject binnen de scholen in Hasselt en i.v.m. geestelijke gezondheid op het werk. Carmen is geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882114036).
Hasselt
Klinisch psycholoog
Christophe Vandersmissen
Christophe Vandersmissen (°1987) studeerde in 2014 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie aan de KULeuven, na een masterstage gevolgd te hebben op de kinderspychiatrische afdeling van het UZGent. Sindsdien heeft hij ervaring opgedaan in de eerstelijnshulpverlening bij het Rode Kruis. Christophe biedt binnen Faresa psychologische begeleiding en heeft een expertise in mindfulnesstrainingen.
Hasselt
Psychiater
Dr. Kristien Scheepers
Kristien Scheepers (°1969) deed haar studies geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en behaalde daar ook haar diploma als psychiater in 2002. Tijdens haar opleiding als psychiater werd zij getraind in verschillende vormen van psychotherapie: cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, groepstherapie en systeemtherapie. Zij volgde een opleiding schematherapie bij M. Sloan, opleider bij het Schema Therapy Institute New York. Dr. Scheepers behaalde haar diploma als syteemtherapeut aan Centre Chapelle aux Champs te Woluwe in 2003. In datzelfde jaar behaalde zij een master degree psychotherapie aan de Université Catholique de Louvain. De laatste jaren heeft zij zich vooral bijgeschoold in de farmacotherapie en de ouderenpsychiatrie. Dr. Scheepers heeft gewerkt als ouderenpsychiater in een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Daarna is zij gaan werken in het CGG als psychiater voor volwassenen en ouderen en als beleidsarts ouderenpsychiatrie. Zij is tevens werkzaam in een privé praktijk. Location: Tienen
Tienen
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Eva Pleumeekers
Eva Pleumeekers (°1989) studeerde in 2012 af aan de KULeuven als Master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen). Hierna heeft ze in 2013 haar opleiding Master in Management, tevens aan de KULeuven, afgerond. Haar stage liep ze in Psychiatrisch Ziekenhuis Asster op de afdelingen Algemene Psychiatrie (stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen) en Psychose. Binnen de basisdiscipline sociale psychologie heeft ze onderzoek gedaan voor haar masterproef. In de opleiding Master in Management heeft ze gekozen om haar masterpaper te schrijven over de motieven achter straf. Eva werkt binnen de FFY-afdeling van FARESA en geeft psychologische begeleiding aan volwassenen. Daarnaast werkt ze ook bij Hoorzorg van Looveren te Borsbeek, waar ze betrokken is bij de behandeling van volwassenen met tinnitus en hyperacusis. Eva heeft de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) gevolgd. Zij blijft zich ook nog steeds bijscholen door het volgen van het vierjarige Postgraduaat in de Gedragstherapie (KU Leuven). Eva is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 892114637), de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Hasselt   -   Leuven
Arbeids- en organisatiepsycholoog Klinisch Psycholoog i.o.
Hilde Baerten
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Jaak Beckers
Jaak Beckers (°1950) studeerde in 1972 af als licentiaat in de experimentele psychologie aan de KULeuven. Verder heeft hij in 1978 een postgraduaat in de gedragstherapie behaald aan Universiteit Utrecht. Hij is supervisor voor de postgradaatopleiding gedragstherapie van de KULeuven. Verder is hij coördinator ouderenzorg voor het CGG/litp Limburg en geeft hij regelmatig workshops gedragstherapie in binnnen- en buitenland. Hij is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, lid van de Association for Contextual Behavioral Science en communicatieverantwoordelijke voor de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jaak is tevens erkend bij de psychologencommissie (041106009). Bij Faresa is Jaak betrokken als adviseur en supervisor voor de psychologen voor volwassenen om de kwaliteit van het therapieaanbod te garanderen. Daarnaast geeft hij zelf ook therapie.
Hasselt
Klinisch Psycholoog
Joeri Steurs
Joeri Steurs (°1995) studeerde in 2018 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn masterstage in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt te Haacht deed hij ervaring op binnen het volwassenen- en ouderenteam. Daarnaast ging hij voor een deel van zijn stage ook aan huis voor de begeleiding van zestigplussers binnen Project PIOT (Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen thuis met Trajectbegeleiding) van CM Leuven. Na zijn studies deed hij gedurende zes maanden een vervangingsopdracht klinisch volwassenenpsycholoog voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt in Dilbeek en Halle. Binnen Faresa begeleidt hij volwassenen in Geel en in Leuven. Joeri is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 951121645) en is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Geel   -   Leuven
Klinisch psycholoog
Joke Schreurs
Joke Schreurs (20/09/1991) studeerde af in 2013 als psychologisch consulent aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stage bij Faresa begeleidde ze jongeren en volwassenen met onder meer faalangst en burn-out door middel van groepstrainingen en individuele therapie. In 2015 behaalde Joke haar master in de klinische psychologie aan de Maastricht University. Voor haar masterthesis ontwikkelde ze een e-learning programma voor studenten van het hoger onderwijs dat zich richtte op het verlichten van stress, angsten en paniek. Na het behalen van haar master ging ze aan de slag als psychosociale begeleider bij het noodopvangcentrum voor asielzoekers te Hechtel-Eksel. Daar verdiepte ze zich in het begeleiden van vluchtelingen en asielzoekers met psychische problemen die samenhangen met ernstige traumatische ervaringen en gedwongen migratie. Momenteel werkt Joke als loopbaanconsulent bij Keerpunt waar ze deskundig advies geeft over personeelsbeleid en loopbaanplanning door middel van persoonlijke gesprekken en workshops. Als psycholoog bij Faresa staat Joke in voor zowel psychologische begeleiding als loopbaanbegeleiding van volwassenen in de vestiging te Genk. Joke is geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912119546).
Genk
Klinisch psycholoog
Jolien Knaeps
Jolien Knaeps (°1991) studeerde in juni 2014 af aan de KU Leuven als Master in de Klinische- en Gezondheidspsychologie, optie volwassenen. Hierna rondde ze in juni 2016 haar opleiding Master in de Seksuologie, eveneens aan de KU Leuven, af. Na haar opleiding werkte Jolien als klinisch psychologe binnen twee teams in het CGG Brussel. Tegenwoordig werkt zij als klinisch psychologe bij Faresa (Antwerpen en Leuven), alsook in de Groepspraktijk Meiselaan (Kapelle-op-den-Bos) en de Groepspraktijk Heist-Goor (Heist-op-den-Berg). Jolien haar klinische ervaring zal de komende jaren aangevuld worden door een functie als suïcidepreventiewerker binnen het CGG Brussel. De komende jaren hoopt ze te starten met het postgraduaat in de gedragstherapie. Jolien begeleidt (jong-)volwassenen met uiteenlopende problemen zoals depressie, burn-out en stressgerelateerde klachten, angst, persoonlijkheidsproblematieken en rouw. Ze is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912116606), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Antwerpen   -   Leuven
Klinish psycholoog
Joyce Maes
Joyce Maes (°1993) studeerde in 2017 af van de KU Leuven als master in de klinische psychologie, met specialisatie in kinderen en jongeren. Joyce deed haar masterstage bij het UPC te Kortenberg waar ze instond voor zowel individuele als gezins- en groepsbegeleiding en psychodiagnostisch onderzoek. Joyce deed verdere ervaring op in een functie binnen het onderwijs, waar ze instond voor de ondersteuning van kinderen die moeilijkheden ervaarden in het regulier onderwijs. Daarnaast heeft ze ervaring in het werken met kinderen met ASS en begeleidde ze kinderen en ouders in het kader van contactherstel in een neutrale bezoekruimte. Momenteel volgt Joyce een postgraduaat Psychodiagnostiek aan Thomas More. Daarnaast volgt zij een postgraduaat Oplossingsgericht Hulpverlenen aan UCLL. Joyce is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 932118877), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Geel   -   Leuven
Klinish psycholoog
Julie Maurand
Julie Maurand (°1988) behaalde haar Master in de klinische psychologie (optie biologische psychologie) in 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Julie deed haar masterstage op de psychiatrische afdeling van de Europa Ziekenhuizen site Ste-Elisabeth te Ukkel waar ze instond voor de individuele psychosociale begeleiding van volwassenen. Daarnaast stond zij ook in voor het organiseren en begeleiden van groepsdebatten en -trainingen rond thema’s zoals angst, stress en zelfvertrouwen. Sindsdien heeft zij verdere ervaring opgedaan op de consultatiedienst psychiatrie van datzelfde ziekenhuis waarbij ze zich onder andere richt op stemmings-, angst-, aanpassings- en psychosomatische stoornissen. Momenteel volgt Julie een Postgraduaat integratieve psychotherapie aan de VIVES Hogeschool. Julie maakt deel uit van het volwassenenteam binnen Faresa te Brussel, waarbij ze zowel in het Nederlands als in het Frans individuele begeleiding geeft. Ze is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882113840). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Julie Maurand (°1988) a obtenu son Master en psychologie clinique (option psychologie biologique) en 2014 à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Son stage s’est déroulé au sein du service psychiatrique aux Cliniques de l’Europe site Ste-Elisabeth à Uccle où elle se chargeait du soutien psychosocial individuel d’adultes. Elle organisait et menait également les débats et les trainings de confiance en soi autour des thèmes angoisse, stress... Depuis elle travaille au service de consultations psychiatriques du même hôpital où elle se concentre principalement sur les troubles de l’humeur, d’anxiété, de l’adaptation et psychosomatique. Actuellement Julie suit un Post-graduat en psychothérapie intégrative au VIVES Hogeschool. Julie fait partie de l’équipe Faresa où elle propose un accompagnement individuel pour adultes en Néerlandais et Français. Elle est membre de la Commission des Psychologues (Numéro d’agrément 882113840).
Brussel
Klinisch psycholoog
Klara Koren
Klara Koren (°1995) studeerde in 2018 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de KU Leuven. Ze deed haar stage binnen de K-dienst van het Medisch Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen. Hier deed ze ervaring op met verschillende psychiatrische problematieken waarbij ze zowel instond voor de diagnostiek, als voor de psychologische begeleiding van de kinderen in residentiële opname. Via dagtestings maakte ze ook kennis met diagnostiek in een ambulante setting. Klara werkte in het kader van haar stage ook een seminarie uit rond suïcidepreventie. Na haar afstuderen startte ze met een master in de seksuologie aan de KU Leuven. Als psycholoog maakt ze deel uit van de kinderen- en jongerenwerking van Faresa. Klara is lid van de psychologencommissie, de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Genk   -   Hasselt
Klinisch psycholoog
Larissa Ernst
Larissa Ernst is een klinisch psycholoog (Msc Clinical Psychology) afkomstig uit Zuid-Afrika. De afgelopen negen jaar heeft ze gewerkt als Klinisch psycholoog in verschillende ziekenhuizen. Larissa gelooft dat de kwaliteit van onze relaties de kwaliteit van ons leven bepaalt en werkt daarom graag vanuit een relatie- en communicatieperspectief (systeembenadering), waarbij individuen, koppels en gezinnen in moeilijkheden en periodes van aanpassing geholpen kunnen worden. Ze heeft ook ervaring met het begeleiden van expats in hun unieke aanpassingsuitdagingen. Larissa is ook een opgeleide hypnotherapeut en geregistreerd bij de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP) (naast haar registratie bij de BFP en VVKP). Momenteel zal ze therapie geven in het Engels en Afrikaans en hopelijk binnenkort ook in het Nederlands. Larissa Ernst is a clinical psychologist from South Africa who relocated to Belgium in january 2017. For the last nine years Larissa has worked as clinical psychologist in hospitals, clinics as well as private practice. She established a therapeutic wellness centre in South Africa and has been involved in training of psychologists, occupational therapists and osteopaths. She believes that the quality of our relationships determine the quality of our life and is therefore passionate about working from a relational- and communications perspective (systems approach), through which individuals, couples and families can be helped through difficulties and periods of adjustment. Having lived and worked in various cities in South Africa, Larissa is also experienced in dealing with multicultural aspects in therapy and in helping expats with the unique adjustment challenges that they are faced with. She is also a trained hypnotherapist and utilises hypnosis in treating low self-esteem, performance anxiety, body image and weight issues as well as for pain management. She is a member of the Psychologencommisie (erkenningsnummer 822118268) and registered with the Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP), the Belgische Federatie van Psychologen (BFP), the Vlaamse vereniging van Klinisch psychologen (VVKP), as well as the health Professions Council of South Afrika (HPCSA)(PS0106267). Larissa offers therapy in English and Afrikaans. Locatie: Brussel en Leuven Location: Brussels and Louvain
Brussel   -   Leuven
Klinisch Psycholoog
Lieve Dillen
Lieve Dillen is klinisch psychologe. Ze werkte de voorbije jaren als psychologe binnen welzijn en onderwijs. Haar masterproef en stage gingen over perspectiefneming bij kinderen met autisme. Tijdens haar stage in centre médical Enaden, post-cure résidentielle, te Brussel begeleidde ze jongeren en volwassenen met een verslavingsproblematiek. Nadien werkte ze als psychologe in dagcentrum De Sleutel (Broeders van Liefde) met jongeren, ouders en volwassen met druggerelateerde problemen. Sinds 2010 was ze werkzaam in het centrum voor leerlingenbegeleiding, voornamelijk in het domein loopbaanbegeleiding. Ze biedt in het kader van Rehalto begeleiding aan werknemers in het kader van welzijn op het werk. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 812106498), Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Ze heeft daarnaast ook een getuigschrift mentoring en coaching en is erkend loopbaancoach. Bij Faresa biedt ze begeleiding aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Lieve is in de mogelijkheid om cliënten te zien in Brussel.
Brussel
Klinische psychologie
Lisah Wille
Lisah Wille (1993) studeerde in 2017 af als master in de klinische psychologie (kinderen en jongeren) aan de KU Leuven. Lisah deed haar masterstage in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) te Tongeren, waar ze instond voor de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Momenteel volgt Lisah een postgraduaat in de psychodiagnostiek te Thomas More in Antwerpen, waar ze zich voornamelijk verdiept in ontwikkelingsstoornissen, intelligentie, emotie en gedrag en opvoeding en gezin. Naast haar werk binnen Faresa werkt Lisah als kinderpsychologie in Dienst Ambulante Therapie (Centrum voor Ambulante Revalidatie,DAT) te Tienen, waar ze met kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsproblemen, ADHD of autisme aan de slag gaat. Lisah is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 932118777), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP).
Hasselt
Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog
Naomi Daniëls
Naomi Daniëls (°1991) studeerde in 2014 af als master in de mental health (optie kind en jeugd) aan de universiteit van Maastricht. In 2013 rondde ze eveneens de opleiding als master in de neuropsychologie aan de universiteit van Maastricht af. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij de implementatie van een innovatieve tool voor de geestelijke gezondheidszorg, nl. Routine Outcome Monitoring (ROM). Haar masterthesis handelde dan ook over de implementatie van ROM voor de particuliere werking van Faresa. Naomi is betrokken bij het projectmanagement en thematisch werk binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Naast haar werk bij Faresa is Naomi eveneens werkzaam als docent aan de universiteit van Maastricht. Naomi is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912114326), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP).
Hasselt
Erkend bemiddelaar
Nele De Keyser
Nele De Keyser (°1979) studeerde in 2005 af als licentiaat in de Criminologische Wetenschappen aan de Ugent. In 2011 rondde ze het eveneens het postgraduaat ‘Bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en handelszaken’ af aan de Universiteit Antwerpen. Nele is erkend door de federale bemiddelingscommissie als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Op dit moment volgt zij de 2-jarige opleiding ‘Contextgerichte zorg: Systemisch werken met individuen, ouders, gezinnen en groepen’ bij opleidingsinstituut Rapunzel in Diest. Nele is zaakvoerder van Orato en staat binnen Faresa in voor het aspect bemiddeling in de relatiecluster.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Nordine Zarioh
Nordine is afgestudeerd als klinisch psycholoog in 2013 aan de Vrije Universiteit Brussel. Daar ging zijn masterproef over het effect van rumineren en piekeren op het geheugen. Hij heeft stage gelopen als klinisch psycholoog bij het universitair psychiatrisch centrum K.U. Leuven - Campus Kortenberg – afdeling depressie Sint Anna. Verder is hij opvoeder in het multifunctioneel centrum Levenslust met adolescenten met gedrags- en/of emotionele problemen (2014-2019) en heeft hij verschillende vormingen en opleidingen gevolgd, waaronder: Opnieuw verbinden na een agressie-incident of conflict (ICOBA, 2016) en Acceptance and Commitment Therapy (Allegre, 2017). Wat ik doe als psycholoog, leg ik graag uit aan de hand van een metafoor. Je zit in een dichtbebost woud, je hebt een kaart en een kompas. Je wil op een bepaalde bestemming komen en dat lukt je enkel met behulp van je kaart en je kompas. Doordat je te veel gefocust bent op de mogelijke gevaren in het bos, kijk je niet meer op je kaart. Je bent dus eigenlijk meer bezig met het vermijden van de gevaren van het bos dan met het bereiken van je bestemming. Plots merk je je kaart weer op die je kan brengen naar je bestemming, de plaats die je vitaliteit zal geven. Vervolgens neem je je kompas terug in je handen en vertrek je richting je bestemming. Het kompas staat symbool voor je vaardigheden De kaart zijn je waardes De mogelijke gevaren in het bos zijn de obstakels in je leven Het opmerken van je kaart en kompas is mijn taak als psycholoog.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Pinar Akar
Pinar Akar (°1993) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassen) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2016. Tijdens haar masterstage in het CGG begeleidde ze volwassenen en jongvolwassenen met allerlei psychische en psychosociale problemen. Pinar heeft ook stage gelopen in het ziekenhuis Florence Nightingale in Istanbul waarbij ze instond voor de neuropsychologische begeleiding en diagnostiek van patiënten. Verder heeft ze, in het kader van vrijwilligerswerk, vluchtelingen begeleid. Ten slotte heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in Malawi (Afrika), waar ze instond voor het geven van een cursus traumatherapie aan hulpverleners. Binnen Faresa staat Pinar in voor het volwassenenteam, dit zowel voor Nederlandstalige, Engelstalige als Turkstalige volwassenen en jongvolwassenen. Pinar is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (932117510).
Genk   -   Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Prof. Dr. Nele Jacobs
Prof Dr Nele Jacobs (°1983) is van opleiding psycholoog-gedragstherapeut, met verdere specialisaties in gezondheidsbeleid en gezondheidseconomie. Ze behaalde haar doctoraat op een proefschrift over gedragsverandering met behulp van e-health. Als professor is ze verbonden aan Vesalius College, een internationale business school, opgericht door Boston University en aan de VUB, waar ze psychologie doceert. Ze koos ervoor om naast het academische pad wetenschap en praktijk te verenigen binnen Faresa, waar evidence-based psychologie bedreven wordt en jaarlijks met eigen onderzoeksresultaten uitgepakt wordt op nationale en internationale congressen. Ze zette tal van programma's op voor cliënten rond o.a. stress, angst en burn-out. Binnen bedrijven geeft ze training en individuele coaching rond o.a. stresshantering, burn-outpreventie en leiderschap. Recentelijk werden hier digitale tools aan toegevoegd om te komen tot blended care. Als praktijkmanager met 30 medewerkers op 5 locaties in België wordt ze dagdagelijks geconfronteerd met het belang van leiderschap en burn-outpreventie in de gezondheidszorg.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Sam Neefs
Sam studeerde af in 2014 als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent. In zijn laatste jaar volgde hij stage bij CGG Andante waar hij instond voor diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders met ernstige psychosociale problemen. Naast therapieën, gaf hij ook mee de groepstraining sociale vaardigheden voor tieners en het Positive Parenting Program voor ouders van tieners. Nadien is hij begonnen bij CAW Antwerpen als jongerencoach waar hij intensieve kortdurende begeleiding aan jongeren en hun hun ouders gaf. Hierna is hij als projectwerker beginnen werken bij JC Den Eglantier, om met een diverse groep jongeren projecten op te starten in hun vrije tijd. Binnen Faresa Antwerpen staat hij in voor de begeleiding van jongeren en jongvolwassenen met diverse psychosociale problemen.
Antwerpen
Klinisch Psycholoog
Sarah Brepoels
Sarah Brepoels (°1991) studeerde in 2014 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de KU Leuven. Ze deed haar stage binnen de dienst liaisonpsychiatrie van het UZ Leuven, campus Gasthuisberg. Hier stond zij in voor de psychologische begeleiding van ambulante en gehospitaliseerde patiënten op verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Meer specifiek ging dit om patiënten bij wie er - naast een lichamelijke aandoening - ook psychologische of psychiatrische noden of problemen werden vastgesteld. Na de afronding van deze opleiding volgde Sarah een bijkomend postgraduaat HRM aan de EHSAL Management School in Brussel. Als psycholoog maakt Sarah deel uit van het volwassenenteam binnen Faresa. Naast haar werk bij Faresa is ze eveneens aan de slag als arbeidspsycholoog binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Sarah is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912118003).
Dilsen-Stokkem   -   Genk
Klinisch psycholoog - Arbeids-en organisatiepsycholoog
Sigrid Segers
Sigrid Segers (°1991) studeerde af als master klinische psychologie in 2018 en behaalde tevens de master arbeids- en organisatiepsychologie in 2016. Na enkele maanden als onafhankelijk zelfstandig psycholoog te werken, startte zij als zelfstandige binnen Faresa waar ze psychologische begeleiding verzorgt van volwassenen. Sigrid is erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 912121796).
Leuven
Klinisch psycholoog
Sille Moens
Sille Moens (°1978) studeerde in 2001 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (kinderen en volwassenen). Tijdens haar stage op de afdeling fysische geneeskunde en revalidatie van het UZ Leuven begeleidde ze patiënten met een hersentrauma (neuropsychologische diagnostiek, revalidatie en gesprekstherapie). Na haar afstuderen werkte ze aan de VUB als wetenschappelijk assistente en gaf ze les in onderzoeksmethoden en -technieken. Daarna vertrok ze naar Afrika en leidde ze twee centra voor basisgezondheidszorg voor Geneeskunde voor de Derde Wereld in Kinshasa (Congo). Na haar terugkeer begeleidde ze jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg en werd ze directrice van een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Genk. In 2014 begon ze met vrijwilligerswerk bij AvanceToi, een Luikse vzw voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafdheid. Ze werkt er sinds 2015 als therapeute en doet aan diagnostiek van hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze doet dat in het Nederlands, Frans en Engels. Ze volgde eveneens een opleiding cognitieve gedragstherapie voor insomnie. Daarnaast geeft ze bij AvanceToi ook ondersteuning bij burn-out en professionele heroriëntatie. Bij Psychéducation M.A. volgde ze een opleiding psychoeducatieve ondersteuning van kinderen met leerproblemen en psychoeducatieve interventie bij kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en beheersing van de emoties. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782110793) en van de Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (BASS). Bij Faresa begeleidt ze voornamelijk volwassenen, maar ook kinderen en adolescenten wanneer het gaat om een vermoeden van hoogbegaafdheid en/of slaapproblemen.
Brussel
Psychologisch consulente & Psychodiagnosticus i.o.
Sofie Geladé
Sofie Geladé (°1990) is een psychologisch consulente en een psychodiagnosticus i.o. Tijdens haar stage bij Faresa maakte ze onder meer deel uit van psychologisch onderzoek, meer bepaald projecten omtrent risicoanalyse psychosociale aspecten. Sofie haar activiteit binnen Faresa zal bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek en psycho-educatie bij kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen. Daarnaast zal ze met toewijding aan andere projecten binnen Faresa participeren.
Hasselt   -   Leuven
Seksuoloog & psychologisch consulent - Gedragscounselor i.o.
Véronique Vancauwenbergh
Véronique Vancauwenbergh (°1989) studeerde in 2012 af als psychologisch consulent aan de Thomas More hogeschool van Antwerpen. In 2015 rondde ze eveneens de opleiding als master in de seksuologie aan de KU Leuven af. Momenteel volgt Véronique nog een aanvullende opleiding als gedragscounselor. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe groepstrainingen voor jongeren en jongvolwassenen. Haar thesis handelde dan ook over de implementatie en evaluatie van een faalangsttraining. Véronique is betrokken als seksuoloog binnen de relatiecluster en het schoolluik binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Véronique is lid van de beroepsvereniging Bachelors Toegepaste Psychologie (BTP), de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) en de   Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).
Hasselt

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  Ik schrok van de eigenschappen van piekeren die zo hard overeenkomen met mezelf. Denk dat er wel meerdere mensen hun ogen zouden opentrekken. Als we de cursus volgen zijn we er al van bewust.
 • Benedikte Vandormael (Dienst Gezinsondersteuning)

  Stad Hasselt

  Faresa is een zeer professionele partner om mee samen te werken. Vooral de ondersteuning van kinderen in de scholen gebeurt op een zeer aangename manier.
 • Johan Cox (Verpleegkundig – Paramedisch Directeur)

  Ziekenhuis Maas en Kempen

  Faresa is een toegevoegde waarde voor elk bedrijf: "High - level op vlak van professionaliteit" en "integere leiding"
 • Jo Mellemans (CEO)

  Het Poetsbureau

  Professioneel en ongezien kwalitatief. Direct meetbare positieve resultaten.
 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  De training was laagdrempelig en evenwichtig. Door het beperkt aantal deelnemers was er veel gelegenheid om per individu dieper in te gaan op de verschillende situaties. Dat maakte het aangenaam om open te zijn.

Faresa Antwerpen
011/75 80 55

Faresa Hasselt
011/75 80 55

Faresa Leuven
011/75 80 55

Faresa Brussel
011/75 80 55

Faresa Tielt-Winge
011/75 80 55

Faresa Geel
011/75 80 55

Faresa Dilsen-Stokkem
011/75 80 55

Faresa Genk
011/75 80 55

Faresa Bilzen
011/75 80 55

Faresa Mechelen
011/75 80 55