Het Faresa-team

Verfijn op
Klinisch psycholoog
Ann-Sophie Depoortere
Ann-Sophie Depoortere (°1992) studeerde in 2016 af als master in de klinische psychologie (kinderen en volwassenen) aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar stage bij Faresa heeft zij meegewerkt aan verschillende projecten in het kader van welzijn. Ann-Sophie heeft zich tijdens deze periode onder meer verdiept in burn-out en nam deel aan informatieve seminaries. Samen met Nele Jacobs heeft zij de vestiging te Dilsen-Stokkem geopend in december 2016. Binnen Faresa begeleidt Ann-Sophie zowel kinderen, als volwassen binnen verschillende vestigingen. Naast haar klinische werk heeft zij ook een coördinerende functie als B2C manager en samen met Jaak Beckers staat zij in voor de selectieprocedure van nieuwe collega's. Ann-Sophie haar klinische ervaring werd de voorbije jaren aangevuld door een functie als schoolpsycholoog in het buitengewoon onderwijs, daar stond ze in voor de begeleiding van kinderen met een emotionele ontwikkelingsvertraging en autisme. Aansluitend volgt Ann-Sophie vanaf september 2018 het postgraduaat autisme aan de UCLL te Diepenbeek. Ann-Sophie is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 922117111), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Dilsen-Stokkem   -   Geel   -   Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Audrey Boussart
Audrey Boussart (°1985) studeerde af als master klinische psychologie en behaalde tevens een postgraduaat forensische psychologie. Na enkele jaren ervaring binnen de Hr-sector, startte zij als zelfstandige binnen Faresa. Sinds enkele jaren versterkt zij Faresa als klinisch psycholoog binnen het kinder-en jongeren team waar zij voornamelijk jongeren begeleidt, binnen het volwassenteam en is zij actief binnen het B2B team. De begeleiding kan zowel in het Nederlands als het Frans. Naast haar activiteiten binnen Faresa is Audrey eveneens actief als trainer en coach binnen bedrijven en start zij binnenkort haar eigen praktijk. Ze is lid van de beroepsverenigingen VVKP (Vlaamse vereniging van klinisch psychologen) en BFP (Belgische federatie voor psychologen).
Leuven
Klinish psycholoog
Brenda Nunez-Gonzalez
Brenda Nunez-Gonzalez (°1991) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassen) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2014. Tijdens haar masterstage in OPZC Rekem maakte ze deel uit van het forensisch team en werkte ze met geïnterneerde mannen met een persoonlijkheidsstoornis of psychotische problematiek, dit vaak in combinatie met problemen rond agressie, seksualiteit en/of verslaving. Ze heeft na haar stage tevens gewerkt in OPZC Rekem met deze doelgroep en bij CAW Limburg met individuen en koppels waarbij er geweld was in de relatie. Als psycholoog maakt ze deel uit van de volwassenenwerking van FARESA, dit in de nieuwe locatie te Bilzen. Ze werkt hiernaast bij VGGZ te Hasselt, waar ze mensen met agressieproblemen een behandeling of groepsvorming aanbiedt. Tot slot is ze ook werkzaam te Vincere-GGZ in Maastricht, waar ze werkt met mensen met verschillende soorten verslavingen (bv.: alcohol, drugs, gokken, seks). Werken rond ingrijpende levensgebeurtenissen zoals verlies en traumatische ervaringen is hierbij ook aan de orde. Brenda is erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 912114018).
Bilzen
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o. - Arbeids- en organisatiepsycholoog
Carmen Chezzi
Carmen Chezzi (°1988) studeerde in 2011 af als Master in de klinische psychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de KU Leuven. Haar stage liep ze in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt te Leuven, waar ze kinderen, jongeren en ouders met allerhande problematieken begeleidde. Een jaar later behaalde Carmen haar Master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie, eveneens aan de KU Leuven, waarbij ze haar stageopdracht vervulde op de Human Resources afdeling van Borealis te Beringen. Met haar masterproef over emotieduur sleepte ze de eerste prijs van de LAPP (Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen) in de wacht. Momenteel is Carmen werkzaam bij de VCOV, de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen. Binnen FARESA zet ze haar kennis over en passie voor de gedragstherapie om in de psychotherapeutische begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen, zowel individueel als in de groepstraining. Daarnaast werkt ze met toewijding mee aan enkele projecten van Faresa, zoals het faalangstproject binnen de scholen in Hasselt en i.v.m. geestelijke gezondheid op het werk. Carmen is geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882114036).
Hasselt
Klinisch psycholoog
Christophe Vandersmissen
Christophe Vandersmissen (°1987) studeerde in 2014 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie aan de KULeuven, na een masterstage gevolgd te hebben op de kinderspychiatrische afdeling van het UZGent. Sindsdien heeft hij ervaring opgedaan in de eerstelijnshulpverlening bij het Rode Kruis. Christophe biedt binnen Faresa psychologische begeleiding en heeft een expertise in mindfulnesstrainingen.
Hasselt
Psychiater
Dr. Kristien Scheepers
Kristien Scheepers (°1969) deed haar studies geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en behaalde daar ook haar diploma als psychiater in 2002. Tijdens haar opleiding als psychiater werd zij getraind in verschillende vormen van psychotherapie: cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, groepstherapie en systeemtherapie. Zij volgde een opleiding schematherapie bij M. Sloan, opleider bij het Schema Therapy Institute New York. Dr. Scheepers behaalde haar diploma als syteemtherapeut aan Centre Chapelle aux Champs te Woluwe in 2003. In datzelfde jaar behaalde zij een master degree psychotherapie aan de Université Catholique de Louvain. De laatste jaren heeft zij zich vooral bijgeschoold in de farmacotherapie en de ouderenpsychiatrie. Dr. Scheepers heeft gewerkt als ouderenpsychiater in een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Daarna is zij gaan werken in het CGG als psychiater voor volwassenen en ouderen en als beleidsarts ouderenpsychiatrie. Zij is tevens werkzaam in een privé praktijk. Location: Tienen
Tienen
Kinder- en jeugdpsychiater
Dr. Lut Kelgtermans
Lut Kelgtermans (geb. 1964) studeerde af als arts in 1989 en als kinder- en jeugdpsychiater in 1994 aan de KU Leuven. Sinds 1994 werkt zij in een multidisciplinaire ambulante praktijk voor kinderpsychiatrie in Maastricht. Dr. Kelgtermans volgde de opleiding familie- en systeemtherapie aan de KU Leuven. Daarnaast volgde ze de opleiding psychoanalytisch georiënteerde kinderpsychotherapie aan het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Tijdens de afgelopen jaren volgde ze diverse bijscholingen over gedragstherapie (schematherapie voor adolescenten) en psychofarmacologie. Ze is lid van de Vlaamse Vereniging voor Kinderpsychiatrie en van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Eva Pleumeekers
Eva Pleumeekers (°1989) studeerde in 2012 af aan de KULeuven als Master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen). Hierna heeft ze in 2013 haar opleiding Master in Management, tevens aan de KULeuven, afgerond. Haar stage liep ze in Psychiatrisch Ziekenhuis Asster op de afdelingen Algemene Psychiatrie (stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen) en Psychose. Binnen de basisdiscipline sociale psychologie heeft ze onderzoek gedaan voor haar masterproef. In de opleiding Master in Management heeft ze gekozen om haar masterpaper te schrijven over de motieven achter straf. Eva werkt binnen de FFY-afdeling van FARESA en geeft psychologische begeleiding aan volwassenen. Daarnaast werkt ze ook bij Hoorzorg van Looveren te Borsbeek, waar ze betrokken is bij de behandeling van volwassenen met tinnitus en hyperacusis. Eva heeft de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) gevolgd. Zij blijft zich ook nog steeds bijscholen door het volgen van het vierjarige Postgraduaat in de Gedragstherapie (KU Leuven). Eva is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 892114637), de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Hasselt   -   Leuven
Klinisch psycholoog
Evelien Luyckx
Evelien Luyckx (°1994) studeerde in juli 2017 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie aan de KU Leuven en specialiseerde zich hier in kinderen en adolescenten. Tijdens haar masterstage op de Kinderpsychiatrie van Gasthuisberg maakte ze deel uit van het team Expertisecentrum Autismespectrumstoornissen waar ze ervaringen opdeed rond ASS maar er ook steeds oog was voor andere ontwikkelingsstoornissen en comorbiditeiten zoals ADHD, concentratie en aandachtsproblemen, leerproblematiek, emotionele problemen, etc.. In haar masterthesis vergeleek ze twee semi-gestructureerde ouderinterviews die de ontwikkelingsdomeinen van kinderen in kaart brengen. Binnen Faresa maakt Evelien deel uit van het kinderteam waar ze mee instaat voor de diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren. Evelien is eveneens erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 942117997)
Hasselt   -   Leuven
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Jaak Beckers
Jaak Beckers (°1950) studeerde in 1972 af als licentiaat in de experimentele psychologie aan de KULeuven. Verder heeft hij in 1978 een postgraduaat in de gedragstherapie behaald aan Universiteit Utrecht. Hij is supervisor voor de postgradaatopleiding gedragstherapie van de KULeuven. Verder is hij coördinator ouderenzorg voor het CGG/litp Limburg en geeft hij regelmatig workshops gedragstherapie in binnnen- en buitenland. Hij is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, lid van de Association for Contextual Behavioral Science en communicatieverantwoordelijke voor de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jaak is tevens erkend bij de psychologencommissie (041106009). Bij Faresa is Jaak betrokken als adviseur en supervisor voor de psychologen voor volwassenen om de kwaliteit van het therapieaanbod te garanderen. Daarnaast geeft hij zelf ook therapie.
Hasselt
Klinish psycholoog
Joke Schreurs
Joke Schreurs (20/09/1991) studeerde af in 2013 als psychologisch consulent aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stage bij Faresa begeleidde ze jongeren en volwassenen met onder meer faalangst en burn-out door middel van groepstrainingen en individuele therapie. In 2015 behaalde Joke haar master in de klinische psychologie aan de Maastricht University. Voor haar masterthesis ontwikkelde ze een e-learning programma voor studenten van het hoger onderwijs dat zich richtte op het verlichten van stress, angsten en paniek. Na het behalen van haar master ging ze aan de slag als psychosociale begeleider bij het noodopvangcentrum voor asielzoekers te Hechtel-Eksel. Daar verdiepte ze zich in het begeleiden van vluchtelingen en asielzoekers met psychische problemen die samenhangen met ernstige traumatische ervaringen en gedwongen migratie. Momenteel werkt Joke als loopbaanconsulent bij Keerpunt waar ze deskundig advies geeft over personeelsbeleid en loopbaanplanning door middel van persoonlijke gesprekken en workshops. Als psycholoog bij Faresa staat Joke in voor zowel psychologische begeleiding als loopbaanbegeleiding van volwassenen in de vestiging te Genk. Joke is geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912119546).
Genk
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Jolien Delbeke
Jolien (°1990) is klinisch psycholoog sinds ze haar master behaalde in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de KU Leuven. Haar thesis gaf ze vorm rond onderzoek naar het ontstaan van psychosomatische klachten. Van daaruit ging ze zich later steeds verder toespitsen op de begeleiding en behandeling van mensen met stressproblematieken (overspanning, burn-out) en pijn- en vermoeidheidsklachten (chronische pijn, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom). Sindsdien heeft ze verschillende werkervaringen opgedaan in verscheidene groepspraktijken en in het Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Kamillus te Bierbeek, op de afdeling Forensische psychiatrie en op de Ontwenningsafdeling. Hier stond ze in voor diagnostisch en therapeutisch werk; zowel via individuele gesprekstherapie als via groepstherapie. Ze werkte er voornamelijk met mensen die kampten met verslaving, psychose en/of persoonlijkheidsstoornissen. Jolien biedt binnen Faresa psychologische begeleiding aan volwassenen en jongeren die enerzijds merken dat ze vastlopen op een brede waaier aan zorgen en moeilijkheden, en anderzijds mensen die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Naast haar therapeutisch werk bij FARESA geeft Jolien ook opleidingen rond stress, burn-out, relaxatie, zelfvertrouwen, faalangst en mindfulness. Zij blijft zich ook nog steeds bijscholen door het volgen van het vierjarige Postgraduaat in de Gedragstherapie (KU Leuven). Ze staat geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 902114358), wat betekent dat zij strikt de deontologische code voor psychologen kent en hanteert.
Leuven
Klinisch psycholoog
Jolien Knaeps
Antwerpen   -   Leuven
Klinisch psycholoog
Karen Reynders
Ik studeerde in 2014 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de KU Leuven. Tijdens mijn masterstage begeleidde ik psychiatrische patiënten, zowel volwassenen als jongvolwassenen, met allerhande psychische en psychosociale problemen. Bovendien stond ik er in voor psychodiagnostiek. Momenteel volg ik de postuniversitaire opleiding (voor professionals) Human Resources Management aan de EHSAL Management School te Brussel. Binnen Faresa begeleid ik volwassenen met allerlei psychische problemen en sta ik in voor loopbaanbegeleiding. In de nabije toekomst ga ik trainingen, o.a burn- outpreventie, verzorgen binnen bedrijven. Tevens ben ik werkzaam als zelfstanding klinisch psycholoog bij Mentona (een multidisciplinaire groepspraktijk) te Hoelbeek. Ik ben lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 912114037), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Geel
Klinisch psycholoog
Klara Koren
Klara Koren (°1995) studeerde in 2018 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de KU Leuven. Ze deed haar stage binnen de K-dienst van het Medisch Centrum Sint-Jozef te Munsterbilzen. Hier deed ze ervaring op met verschillende psychiatrische problematieken waarbij ze zowel instond voor de diagnostiek, als voor de psychologische begeleiding van de kinderen in residentiële opname. Via dagtestings maakte ze ook kennis met diagnostiek in een ambulante setting. Klara werkte in het kader van haar stage ook een seminarie uit rond suïcidepreventie. Na haar afstuderen startte ze met een master in de seksuologie aan de KU Leuven. Als psycholoog maakt ze deel uit van de kinderen- en jongerenwerking van Faresa. Klara is lid van de psychologencommissie, de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Genk   -   Hasselt
Klinische psychologie
Larissa Ernst
Larissa Ernst is een klinisch psycholoog (Msc Clinical Psychology) afkomstig uit Zuid-Afrika. De afgelopen negen jaar heeft ze gewerkt als Klinisch psycholoog in verschillende ziekenhuizen. Larissa gelooft dat de kwaliteit van onze relaties de kwaliteit van ons leven bepaalt en werkt daarom graag vanuit een relatie- en communicatieperspectief (systeembenadering), waarbij individuen, koppels en gezinnen in moeilijkheden en periodes van aanpassing geholpen kunnen worden. Ze heeft ook ervaring met het begeleiden van expats in hun unieke aanpassingsuitdagingen. Larissa is ook een opgeleide hypnotherapeut en geregistreerd bij de Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP) (naast haar registratie bij de BFP en VVKP). Momenteel zal ze therapie geven in het Engels en Afrikaans en hopelijk binnenkort ook in het Nederlands. Larissa Ernst is a clinical psychologist from South Africa who relocated to Belgium in january 2017. For the last nine years Larissa has worked as clinical psychologist in hospitals, clinics as well as private practice. She established a therapeutic wellness centre in South Africa and has been involved in training of psychologists, occupational therapists and osteopaths. She believes that the quality of our relationships determine the quality of our life and is therefore passionate about working from a relational- and communications perspective (systems approach), through which individuals, couples and families can be helped through difficulties and periods of adjustment. Having lived and worked in various cities in South Africa, Larissa is also experienced in dealing with multicultural aspects in therapy and in helping expats with the unique adjustment challenges that they are faced with. She is also a trained hypnotherapist and utilises hypnosis in treating low self-esteem, performance anxiety, body image and weight issues as well as for pain management. She is a member of the Psychologencommisie (erkenningsnummer 822118268) and registered with the Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging (VHYP), the Belgische Federatie van Psychologen (BFP), the Vlaamse vereniging van Klinisch psychologen (VVKP), as well as the health Professions Council of South Afrika (HPCSA)(PS0106267). Larissa offers therapy in English and Afrikaans. Locatie: Brussel en Leuven Location: Brussels and Louvain
Brussel   -   Leuven
Klinisch Psycholoog
Laura Verbert
Laura Verbert (°1993) studeerde in 2016 af als Master in de Klinische Psychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de KU Leuven. Ze liep haar stage in het Multidisciplinair Centrum voor Logopedie en Audiologie van het UZ Leuven en bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. In haar masterthesis deed ze onderzoek naar associatief leren bij kinderen met ADHD. Laura maakt deel uit van het kinder- en jongerenteam binnen Faresa. Ze is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 932118879), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Dilsen-Stokkem   -   Geel   -   Genk
Klinisch Psycholoog
Lieve Dillen
Lieve Dillen is klinisch psychologe. Ze werkte de voorbije jaren als psychologe binnen welzijn en onderwijs. Haar masterproef en stage gingen over perspectiefneming bij kinderen met autisme. Tijdens haar stage in centre médical Enaden, post-cure résidentielle, te Brussel begeleidde ze jongeren en volwassenen met een verslavingsproblematiek. Nadien werkte ze als psychologe in dagcentrum De Sleutel (Broeders van Liefde) met jongeren, ouders en volwassen met druggerelateerde problemen. Sinds 2010 was ze werkzaam in het centrum voor leerlingenbegeleiding, voornamelijk in het domein loopbaanbegeleiding. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 812106498), Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Ze heeft daarnaast ook een getuigschrift mentoring en coaching en is erkend loopbaancoach. Bij Faresa biedt ze begeleiding aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Lieve is in de mogelijkheid om cliënten te zien in Brussel.
Brussel
Klinische psychologie
Lisah Wille
Lisah Wille (1993) studeerde in 2017 af als master in de klinische psychologie (kinderen en jongeren) aan de KU Leuven. Lisah deed haar masterstage in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) te Tongeren, waar ze instond voor de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Momenteel volgt Lisah een postgraduaat in de psychodiagnostiek te Thomas More in Antwerpen, waar ze zich voornamelijk verdiept in ontwikkelingsstoornissen, intelligentie, emotie en gedrag en opvoeding en gezin. Naast haar werk binnen Faresa werkt Lisah als kinderpsychologie in Dienst Ambulante Therapie (Centrum voor Ambulante Revalidatie,DAT) te Tienen, waar ze met kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsproblemen, ADHD of autisme aan de slag gaat. Lisah is lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 932118777), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de vlaamse Vereniging van Klinisch psychologen (VVKP).
Hasselt
Klinisch Psycholoog
Mara De Belder
Mara (°1991) studeerde in 2014 af als Master in de Psychologie aan de Vrije Universiteit van Brussel, met als afstudeerrichting orthopsychologie (Klinische Psychologie). Ze liep stage met straatkinderen in Bolivia en schreef haar thesis rond de reactie van leerkrachten op kindermishandeling. Nadien behaalde ze ook een graduaat aan de lerarenopleiding in Antwerpen. Een jaar geleden verhuisde Mara van Brussel naar Antwerpen. Ze spreekt vlot Frans, Engels en Spaans. Ze is vooral gefocust op gedragspsychologie, systeemtherapie en existentiële therapie. Ze probeert elke problematiek in zijn geheel te bekijken en de situatie, de opvoeding, het sociaal netwerk, e.d. in rekening te houden om de problematiek te begrijpen. Voordien werkte ze onder andere ook met vrouwen in een thuisloze situatie en met mensen met een drugproblematiek. In Faresa Antwerpen staat ze in voor de begeleiding van volwassen cliënten.
Antwerpen
Pedagoog - Gedragstherapeut
Myriam Penxten
Myriam Penxten (°1958) studeerde af als master pedagogische wetenschappen en behaalde tevens een postgraduaat gedragstherapie. Ze deed meer dan 30 jaren ervaring op in voorzieningen bijzondere jeugdzorg, pleegzorg en geestelijke gezondheidszorg.  Psycho-pedagogische hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders, teamcoördinatie en teamcoaching vormen de rode draad in haar professioneel ervaringsverhaal. Momenteel is ze in de hoedanigheid van lector verbonden aan de hogeschool UCLL (United College Leuven-Limburg). Ze versterkt Faresa als supervisor van het kinder- en jongerenteam.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog
Naomi Daniëls
Naomi Daniëls (°1991) studeerde in 2014 af als master in de mental health (optie kind en jeugd) aan de universiteit van Maastricht. In 2013 rondde ze eveneens de opleiding als master in de neuropsychologie aan de universiteit van Maastricht af. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij de implementatie van een innovatieve tool voor de geestelijke gezondheidszorg, nl. Routine Outcome Monitoring (ROM). Haar masterthesis handelde dan ook over de implementatie van ROM voor de particuliere werking van Faresa. Naomi is betrokken bij het projectmanagement en thematisch werk binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Naast haar werk bij Faresa is Naomi eveneens werkzaam als docent aan de universiteit van Maastricht. Naomi is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912114326), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP).
Hasselt
Erkend bemiddelaar
Nele De Keyser
Nele De Keyser (°1979) studeerde in 2005 af als licentiaat in de Criminologische Wetenschappen aan de Ugent. In 2011 rondde ze het eveneens het postgraduaat ‘Bemiddeling in familiezaken, burgerlijke en handelszaken’ af aan de Universiteit Antwerpen. Nele is erkend door de federale bemiddelingscommissie als bemiddelaar in familiezaken en als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Op dit moment volgt zij de 2-jarige opleiding ‘Contextgerichte zorg: Systemisch werken met individuen, ouders, gezinnen en groepen’ bij opleidingsinstituut Rapunzel in Diest. Nele is zaakvoerder van Orato en staat binnen Faresa in voor het aspect bemiddeling in de relatiecluster.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Pinar Akar
Pinar Akar (°1993) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassen) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2016. Tijdens haar masterstage in het CGG begeleidde ze volwassenen en jongvolwassenen met allerlei psychische en psychosociale problemen. Pinar heeft ook stage gelopen in het ziekenhuis Florence Nightingale in Istanbul waarbij ze instond voor de neuropsychologische begeleiding en diagnostiek van patiënten. Verder heeft ze, in het kader van vrijwilligerswerk, vluchtelingen begeleid. Ten slotte heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in Malawi (Afrika), waar ze instond voor het geven van een cursus traumatherapie aan hulpverleners. Binnen Faresa staat Pinar in voor het volwassenenteam, dit zowel voor Nederlandstalige, Engelstalige als Turkstalige volwassenen en jongvolwassenen. Pinar is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (932117510).
Genk   -   Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Prof. Dr. Nele Jacobs
Prof Dr Nele Jacobs (°1983) is van opleiding psycholoog-gedragstherapeut, met verdere specialisaties in gezondheidsbeleid en gezondheidseconomie. Ze behaalde haar doctoraat op een proefschrift over gedragsverandering met behulp van e-health. Als professor is ze verbonden aan Vesalius College, een internationale business school, opgericht door Boston University en aan de VUB, waar ze psychologie doceert. Ze koos ervoor om naast het academische pad wetenschap en praktijk te verenigen binnen Faresa, waar evidence-based psychologie bedreven wordt en jaarlijks met eigen onderzoeksresultaten uitgepakt wordt op nationale en internationale congressen. Ze zette tal van programma's op voor cliënten rond o.a. stress, angst en burn-out. Binnen bedrijven geeft ze training en individuele coaching rond o.a. stresshantering, burn-outpreventie en leiderschap. Recentelijk werden hier digitale tools aan toegevoegd om te komen tot blended care. Als praktijkmanager met 30 medewerkers op 5 locaties in België wordt ze dagdagelijks geconfronteerd met het belang van leiderschap en burn-outpreventie in de gezondheidszorg.
Hasselt
Klinisch Psycholoog
Sarah Brepoels
Sarah Brepoels (°1991) studeerde in 2014 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de KU Leuven. Ze deed haar stage binnen de dienst liaisonpsychiatrie van het UZ Leuven, campus Gasthuisberg. Hier stond zij in voor de psychologische begeleiding van ambulante en gehospitaliseerde patiënten op verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Meer specifiek ging dit om patiënten bij wie er - naast een lichamelijke aandoening - ook psychologische of psychiatrische noden of problemen werden vastgesteld. Na de afronding van deze opleiding volgde Sarah een bijkomend postgraduaat HRM aan de EHSAL Management School in Brussel. Als psycholoog maakt Sarah deel uit van het volwassenenteam binnen Faresa. Naast haar werk bij Faresa is ze eveneens aan de slag als arbeidspsycholoog binnen een psychiatrisch ziekenhuis. Sarah is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912118003).
Dilsen-Stokkem
Klinisch psycholoog
Sille Moens
Sille Moens (°1978) studeerde in 2001 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (kinderen en volwassenen). Tijdens haar stage op de afdeling fysische geneeskunde en revalidatie van het UZ Leuven begeleidde ze patiënten met een hersentrauma (neuropsychologische diagnostiek, revalidatie en gesprekstherapie). Na haar afstuderen werkte ze aan de VUB als wetenschappelijk assistente en gaf ze les in onderzoeksmethoden en -technieken. Daarna vertrok ze naar Afrika en leidde ze twee centra voor basisgezondheidszorg voor Geneeskunde voor de Derde Wereld in Kinshasa (Congo). Na haar terugkeer begeleidde ze jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg en werd ze directrice van een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Genk. In 2014 begon ze met vrijwilligerswerk bij AvanceToi, een Luikse vzw voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafdheid. Ze werkt er sinds 2015 als therapeute en doet aan diagnostiek van hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze doet dat in het Nederlands, Frans en Engels. Ze volgde eveneens een opleiding cognitieve gedragstherapie voor insomnie. Daarnaast geeft ze bij AvanceToi ook ondersteuning bij burn-out en professionele heroriëntatie. Bij Psychéducation M.A. volgde ze een opleiding psychoeducatieve ondersteuning van kinderen met leerproblemen en psychoeducatieve interventie bij kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en beheersing van de emoties. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782110793) en van de Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (BASS). Bij Faresa begeleidt ze voornamelijk volwassenen, maar ook kinderen en adolescenten wanneer het gaat om een vermoeden van hoogbegaafdheid en/of slaapproblemen.
Brussel
Psychodiagnostiek - Psychologisch consulente i.o.
Sofie Geladé
Sofie Geladé (°1990) is een psychologisch consulente i.o. aan de Katholieke Hogeschool VIVES te Kortrijk. Psychodiagnostiek en gespreksvoering zijn twee kerncompetenties waar de opleiding zich op richt. Tijdens haar stage bij Faresa maakte ze onder meer deel uit van psychologisch onderzoek, meer bepaald projecten omtrent risicoanalyse psychosociale aspecten. Sofie haar activiteit binnen Faresa zal bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast zal ze met toewijding aan andere projecten binnen Faresa participeren.
Hasselt
Seksuoloog & psychologisch consulent - Gedragscounselor i.o.
Véronique Vancauwenbergh
Véronique Vancauwenbergh (°1989) studeerde in 2012 af als psychologisch consulent aan de Thomas More hogeschool van Antwerpen. In 2015 rondde ze eveneens de opleiding als master in de seksuologie aan de KU Leuven af. Momenteel volgt Véronique nog een aanvullende opleiding als gedragscounselor. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe groepstrainingen voor jongeren en jongvolwassenen. Haar thesis handelde dan ook over de implementatie en evaluatie van een faalangsttraining. Véronique is betrokken als seksuoloog binnen de relatiecluster en is tevens coördinator van het schoolluik binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Véronique is lid van de beroepsvereniging Bachelors Toegepaste Psychologie (BTP), de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) en de   Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).
Hasselt

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  Ik schrok van de eigenschappen van piekeren die zo hard overeenkomen met mezelf. Denk dat er wel meerdere mensen hun ogen zouden opentrekken. Als we de cursus volgen zijn we er al van bewust.
 • Benedikte Vandormael (Dienst Gezinsondersteuning)

  Stad Hasselt

  Faresa is een zeer professionele partner om mee samen te werken. Vooral de ondersteuning van kinderen in de scholen gebeurt op een zeer aangename manier.
 • Johan Cox (Verpleegkundig – Paramedisch Directeur)

  Ziekenhuis Maas en Kempen

  Faresa is een toegevoegde waarde voor elk bedrijf: "High - level op vlak van professionaliteit" en "integere leiding"
 • Jo Mellemans (CEO)

  Het Poetsbureau

  Professioneel en ongezien kwalitatief. Direct meetbare positieve resultaten.
 • Deelnemer 'Pieker je niet ziek' 18+

  De training was laagdrempelig en evenwichtig. Door het beperkt aantal deelnemers was er veel gelegenheid om per individu dieper in te gaan op de verschillende situaties. Dat maakte het aangenaam om open te zijn.

Faresa Antwerpen
03/294 73 02

Faresa Hasselt
011/75 80 55

Faresa Leuven
016/46 80 55

Faresa Brussel
0800/63 889

Faresa Tielt-Winge
0800/63 889

Faresa Geel
014/73 83 87

Faresa Dilsen-Stokkem
089/21 48 58

Faresa Genk
089/36 73 30

Faresa Bilzen
0800/63 889