Het Faresa-team

Verfijn op
Klinisch en gezondheidspsycholoog
Alexandra Seijnaeve
Alexandra Seijnaeve (°1996) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2020. Tijdens haar masterstage in The Human Link maakte ze deel uit van een ervaren team gedragstherapeuten en werkte ze met volwassenen met angststoornissen, burn-out en depressie. Hier leerde ze werken aan de hand van een gedragstherapeutisch model. Ze maakte een masterproef binnen de cliëntgerichte therapie rond existentiële thema’s bij psychotherapeuten. Alexandra is lid van de beroepsvereniging VVKP (Vlaamse vereniging van klinisch psychologen) en is en erkend bij de psychologencommissie (962126903).
Antwerpen   -   Leuven   -   Mechelen
Loopbaanbegeleider
Ans Vanheusden
Ans Vanheusden (17/08/1989) studeerde af in 2013 als psychologisch consulent aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stage bij Faresa maakte ze onder meer deel uit van psychologisch onderzoek, meer bepaald projecten omtrent risicoanalyse psychosociale aspecten. Na het behalen van haar bachelordiploma ging ze aan de slag bij Konvert NV als uitzendconsulente en vervulde ze nadien de rol van officemanager. Daar deed ze reeds enkele jaren ervaring op binnen werving en selectie. Uiteindelijk kwam ze terecht bij KRC Genk, waar ze in een commerciële functie als account manager fungeerde. Momenteel is Ans zaakvoerster van ABA Hr Services, gespecialiseerd in werving en selectie, en zal ze zich bij Faresa inzetten voor de afdelingen loopbaanbegeleiding en outplacement.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Audrey Boussart
Audrey Boussart (°1985) studeerde af als master klinische psychologie en behaalde tevens een postgraduaat forensische psychologie. Na enkele jaren ervaring binnen de Hr-sector, startte zij als zelfstandige binnen Faresa. Sinds enkele jaren versterkt zij Faresa als klinisch psycholoog binnen het kinder-en jongeren team waar zij voornamelijk jongeren begeleidt, binnen het volwassenteam en is zij actief binnen het B2B team. De begeleiding kan zowel in het Nederlands als het Frans. Naast haar activiteiten binnen Faresa is Audrey eveneens actief als trainer en coach binnen bedrijven en start zij binnenkort haar eigen praktijk. Ze is lid van de beroepsverenigingen VVKP (Vlaamse vereniging van klinisch psychologen) en BFP (Belgische federatie voor psychologen).
Leuven
Klinisch en gezondheidspsycholoog - onderzoekspsycholoog
Axelle Bavré
Axelle Bavré (°1996) behaalde een master Theory & Research (ENG) en een master in de Klinisch en Gezondheidspsychologie voor volwassenen aan de KU Leuven (2020). Tijdens haar stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum te Kortenberg deed ze ervaring op in het werken met volwassenen met stemmingsstoornissen (unipolaire, bipolaire en psychotische depressies), vaak in combinatie met angstproblemen of ontwikkelingsstoornissen zoals autismespectrumstoornissen en ADHD. Axelle hecht veel belang aan evidence-based werken en werkt voornamelijk aan de hand van een gedragstherapeutisch kader. Je kan bij haar terecht voor diverse psychosociale problemen zoals depressie, angst, relationele problematieken en stressgerelateerde klachten, maar ook voor opvolging/behandeling na psychiatrische opname. Ze heeft een bijzondere interesse in de moeilijkheden die volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (ASS en ADHD) ervaren en geeft zowel in het Nederlands als in het Engels therapie. Axelle is erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 962127591).
Leuven
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o. - Arbeids- en organisatiepsycholoog
Carmen Chezzi
Carmen Chezzi (°1988) studeerde in 2011 af als Master in de klinische psychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de KU Leuven. Haar stage liep ze in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt te Leuven, waar ze kinderen, jongeren en ouders met allerhande problematieken begeleidde. Een jaar later behaalde Carmen haar Master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie, eveneens aan de KU Leuven, waarbij ze haar stageopdracht vervulde op de Human Resources afdeling van Borealis te Beringen. Met haar masterproef over emotieduur sleepte ze de eerste prijs van de LAPP (Leuvense Afgestudeerde Psychologen en Pedagogen) in de wacht. Momenteel is Carmen werkzaam bij de VCOV, de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen. Binnen FARESA zet ze haar kennis over en passie voor de gedragstherapie om in de psychotherapeutische begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen, zowel individueel als in de groepstraining. Daarnaast werkt ze met toewijding mee aan enkele projecten van Faresa, zoals het faalangstproject binnen de scholen in Hasselt en i.v.m. geestelijke gezondheid op het werk. Carmen is geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882114036).
Hasselt
Klinisch en gezondheidspsycholoog
Christophe Vandersmissen
Christophe Vandersmissen (°1987) studeerde in 2014 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie aan de KULeuven, na een masterstage gevolgd te hebben op de hemato-oncologie en stamceltransplantatie afdeling voor kinderen van het UZGent. Sindsdien heeft hij ervaring opgedaan in de eerstelijnshulpverlening bij het Rode Kruis. Christophe biedt binnen Faresa psychologische begeleiding.
Hasselt   -   Leuven
Psychiater
Dr. Kristien Scheepers
Kristien Scheepers (°1969) deed haar studies geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en behaalde daar ook haar diploma als psychiater in 2002. Tijdens haar opleiding als psychiater werd zij getraind in verschillende vormen van psychotherapie: cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische psychotherapie, groepstherapie en systeemtherapie. Zij volgde een opleiding schematherapie bij M. Sloan, opleider bij het Schema Therapy Institute New York. Dr. Scheepers behaalde haar diploma als syteemtherapeut aan Centre Chapelle aux Champs te Woluwe in 2003. In datzelfde jaar behaalde zij een master degree psychotherapie aan de Université Catholique de Louvain. De laatste jaren heeft zij zich vooral bijgeschoold in de farmacotherapie en de ouderenpsychiatrie. Dr. Scheepers heeft gewerkt als ouderenpsychiater in een psychiatrisch ziekenhuis in Maastricht. Daarna is zij gaan werken in het CGG als psychiater voor volwassenen en ouderen en als beleidsarts ouderenpsychiatrie. Zij is tevens werkzaam in een privé praktijk. Location: Tienen
Tienen
Master klinische psychologie in opleiding
Eline Janssen
Eline Janssen (°1996) behaalde in 2017 haar bachelordiploma toegepaste psychologie aan de Thomas More hogeschool. Tijdens haar voorgaande stages bij Randstad en Beschut Wonen heeft ze haar eerste ervaringen binnen het psychologisch werkveld opgedaan. Momenteel zit ze in haar 2de masterjaar psychologie (optie levensloop) aan de Vrije Universiteit van Brussel. Voor haar masterproef doet ze onderzoek naar de modererende rol van effortful control tussen het temperament en de mate van psychopathologie. Ze zal tot eind april haar masterstage doen bij Faresa onder strikte supervisie van gedragstherapeuten Prof. Dr. Nele Jacobs en Jaak Beckers.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Eva Pleumeekers
Eva Pleumeekers (°1989) studeerde in 2012 af aan de KULeuven als Master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen). Hierna heeft ze in 2013 haar opleiding Master in Management, tevens aan de KULeuven, afgerond. Haar stage liep ze in Psychiatrisch Ziekenhuis Asster op de afdelingen Algemene Psychiatrie (stemmings-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen) en Psychose. Binnen de basisdiscipline sociale psychologie heeft ze onderzoek gedaan voor haar masterproef. In de opleiding Master in Management heeft ze gekozen om haar masterpaper te schrijven over de motieven achter straf. Eva werkt binnen de FFY-afdeling van FARESA en geeft psychologische begeleiding aan volwassenen. Daarnaast werkt ze ook bij Hoorzorg van Looveren te Borsbeek, waar ze betrokken is bij de behandeling van volwassenen met tinnitus en hyperacusis. Eva heeft de opleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en de Tinnitus Retraining Therapy (TRT) gevolgd. Zij blijft zich ook nog steeds bijscholen door het volgen van het vierjarige Postgraduaat in de Gedragstherapie (KU Leuven). Eva is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 892114637), de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Hasselt   -   Leuven
Klinisch Psycholoog - Arbeids- en organisatiepsycholoog
Hilde Baerten
Hilde Baerten studeerde in 1989 af aan de KULeuven als licentiate in de Arbeids-, gemeenschaps- en organisatiepsychologie. Naast een brede ervaring in managementfuncties bij de Vlaamse overheid is ze sinds enkele jaren onder meer actief als stress- en burnout-coach in het kader van het psycho-sociaal welzijnsbeleid. Daartoe volgde ze diverse opleidingen. In 2020 behaalde ze een bijkomende master in de klinische psychologie aan de VUB met grote onderscheiding. Haar stage werd uitgevoerd bij FARESA te Hasselt onder deskundige supervisie van ervaren gedragstherapeuten Nele Jacobs en Jaak Beckers. Ze volgde eveneens een ACT-opleiding (Acceptance and Commitment Therapy). Ze is lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen), VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen), en in het bezit van een erkenningsnummer bij de Psychologencommissie (662119416). DOELGROEP: adolescenten, volwassenen, ouderen en relaties. WERKDOMEINEN: angst, depressie, stemmingsklachten, eetstoornissen, verslaving, stress-gerelateerde klachten, burn-out, rouwverwerking, persoonlijkheidsproblematieken, relatieproblemen. WERKWIJZE: individuele begeleiding en koppeltherapie vanuit een (cognitief) gedragstherapeutische invalshoek, aangevuld met inzichten vanuit de systeemtherapie.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Jaak Beckers
Jaak Beckers (°1950) studeerde in 1972 af als licentiaat in de experimentele psychologie aan de KULeuven. Verder heeft hij in 1978 een postgraduaat in de gedragstherapie behaald aan Universiteit Utrecht. Hij is supervisor voor de postgradaatopleiding gedragstherapie van de KULeuven. Verder is hij coördinator ouderenzorg voor het CGG/litp Limburg en geeft hij regelmatig workshops gedragstherapie in binnnen- en buitenland. Hij is erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie, lid van de Association for Contextual Behavioral Science en communicatieverantwoordelijke voor de European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jaak is tevens erkend bij de psychologencommissie (041106009). Bij Faresa is Jaak betrokken als adviseur en supervisor voor de psychologen voor volwassenen om de kwaliteit van het therapieaanbod te garanderen. Daarnaast geeft hij zelf ook therapie.
Hasselt
Klinisch Psycholoog
Joeri Steurs
Joeri Steurs (°1995) studeerde in 2018 af als master in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassenen) aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn masterstage in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt te Haacht deed hij ervaring op binnen het volwassenen- en ouderenteam. Daarnaast ging hij voor een deel van zijn stage ook aan huis voor de begeleiding van zestigplussers binnen Project PIOT (Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen thuis met Trajectbegeleiding) van CM Leuven. Na zijn studies deed hij gedurende zes maanden een vervangingsopdracht klinisch volwassenenpsycholoog voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt in Dilbeek en Halle. Binnen Faresa begeleidt hij volwassenen in Geel en in Leuven. Joeri is erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 951121645) en is lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP).
Geel   -   Leuven
Klinisch psycholoog
Joke Schreurs
Joke Schreurs (20/09/1991) studeerde af in 2013 als psychologisch consulent aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Tijdens haar stage bij Faresa begeleidde ze jongeren en volwassenen met onder meer faalangst en burn-out door middel van groepstrainingen en individuele therapie. In 2015 behaalde Joke haar master in de klinische psychologie aan de Maastricht University. Voor haar masterthesis ontwikkelde ze een e-learning programma voor studenten van het hoger onderwijs dat zich richtte op het verlichten van stress, angsten en paniek. Na het behalen van haar master ging ze aan de slag als psychosociale begeleider bij het noodopvangcentrum voor asielzoekers te Hechtel-Eksel. Daar verdiepte ze zich in het begeleiden van vluchtelingen en asielzoekers met psychische problemen die samenhangen met ernstige traumatische ervaringen en gedwongen migratie. Momenteel werkt Joke als loopbaanconsulent bij Keerpunt waar ze deskundig advies geeft over personeelsbeleid en loopbaanplanning door middel van persoonlijke gesprekken en workshops. Als psycholoog bij Faresa staat Joke in voor zowel psychologische begeleiding als loopbaanbegeleiding van volwassenen in de vestiging te Genk. Joke is geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912119546).
Genk
Klinish psycholoog
Julie Maurand
Julie Maurand (°1988) behaalde haar Master in de klinische psychologie (optie biologische psychologie) in 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Julie deed haar masterstage op de psychiatrische afdeling van de Europa Ziekenhuizen site Ste-Elisabeth te Ukkel waar ze instond voor de individuele psychosociale begeleiding van volwassenen. Daarnaast stond zij ook in voor het organiseren en begeleiden van groepsdebatten en -trainingen rond thema’s zoals angst, stress en zelfvertrouwen. Sindsdien heeft zij verdere ervaring opgedaan op de consultatiedienst psychiatrie van datzelfde ziekenhuis waarbij ze zich onder andere richt op stemmings-, angst-, aanpassings- en psychosomatische stoornissen. Momenteel volgt Julie een Postgraduaat integratieve psychotherapie aan de VIVES Hogeschool. Julie maakt deel uit van het volwassenenteam binnen Faresa te Brussel, waarbij ze zowel in het Nederlands als in het Frans individuele begeleiding geeft. Ze is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882113840). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Julie Maurand (°1988) a obtenu son Master en psychologie clinique (option psychologie biologique) en 2014 à la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Son stage s’est déroulé au sein du service psychiatrique aux Cliniques de l’Europe site Ste-Elisabeth à Uccle où elle se chargeait du soutien psychosocial individuel d’adultes. Elle organisait et menait également les débats et les trainings de confiance en soi autour des thèmes angoisse, stress... Depuis elle travaille au service de consultations psychiatriques du même hôpital où elle se concentre principalement sur les troubles de l’humeur, d’anxiété, de l’adaptation et psychosomatique. Actuellement Julie suit un Post-graduat en psychothérapie intégrative au VIVES Hogeschool. Julie fait partie de l’équipe Faresa où elle propose un accompagnement individuel pour adultes en Néerlandais et Français. Elle est membre de la Commission des Psychologues (Numéro d’agrément 882113840).
Brussel
Master klinische psychologie in opleiding
Kristien Duyssens
Kristien Duyssens (°1979) studeerde in 2002 af als licentiaat in de criminologische wetenschappen aan de VUB. Tijdens haar stage bij POPs (Partners Of Prisoners) in Manchester, Verenigd Koninkrijk, kwam ze voor de eerste keer in contact met jongeren en hun families. In 2011 begon ze als vrijwillige coach bij YAR Vlaanderen. Als vrijwilliger bij YAR Vlaanderen begeleidde ze jongeren tijdens een 9-maanden durend natraject. Daarnaast deed ze meermaals mee aan de residentiële trainingsweek, een week waarin professionals onder andere gedragstherapeutisch met de jongeren werken. In 2015 startte ze aan haar studies klinische psychologie aan de VUB. Haar masterproef ging over emotieregulatie bij jongeren die deelnemen aan het programma van YAR Vlaanderen. Momenteel loopt ze stage bij Faresa Hasselt waar ze hoofdzakelijk kinderen en jongeren begeleidt. Ze staat onder strikte supervisie van gedragstherapeuten Prof. Dr. Nele Jacobs en Jaak Beckers.
Hasselt
Master klinische psychologie in opleiding
Liam Paulissen
Liam Paulissen (°1997) behaalde zijn bachelorsdiploma in de psychologie aan de universiteit van Maastricht. Momenteel is hij bezig aan zijn masterspecialisatie Kind- en Jeugdpsychologie aan de universiteit van Leiden. Zijn masterthesis behandelt de sociale inclusie van dove en slechthorende kinderen in het reguliere onderwijs. Verder is hij in de zomervakantie vrijwilliger bij vzw Akindo. Hier verzorgt hij samen met een team animatoren een vakantiekamp gericht op kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare milieus om hun een zorgeloze vakantie te laten beleven. Sinds september volgt hij stage bij Faresa als kinderpsycholoog onder de strikte supervisie van gedragstherapeuten Prof. Dr. Nele Jacobs en Jaak Beckers.
Hasselt
Klinisch Psycholoog
Lieve Dillen
Lieve Dillen is klinisch psychologe. Ze werkte de voorbije jaren als psychologe binnen welzijn en onderwijs. Haar masterproef en stage gingen over perspectiefneming bij kinderen met autisme. Tijdens haar stage in centre médical Enaden, post-cure résidentielle, te Brussel begeleidde ze jongeren en volwassenen met een verslavingsproblematiek. Nadien werkte ze als psychologe in dagcentrum De Sleutel (Broeders van Liefde) met jongeren, ouders en volwassen met druggerelateerde problemen. Sinds 2010 was ze werkzaam in het centrum voor leerlingenbegeleiding, voornamelijk in het domein loopbaanbegeleiding. Ze biedt in het kader van Rehalto begeleiding aan werknemers in het kader van welzijn op het werk. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 812106498), Belgische Federatie van Psychologen en Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie. Ze heeft daarnaast ook een getuigschrift mentoring en coaching en is erkend loopbaancoach. Bij Faresa biedt ze begeleiding aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. Lieve is in de mogelijkheid om cliënten te zien in Brussel.
Brussel
Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog
Naomi Daniëls
Naomi Daniëls (°1991) studeerde in 2014 af als master in de mental health (optie kind en jeugd) aan de universiteit van Maastricht. In 2013 rondde ze eveneens de opleiding als master in de neuropsychologie aan de universiteit van Maastricht af. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij de implementatie van een innovatieve tool voor de geestelijke gezondheidszorg, nl. Routine Outcome Monitoring (ROM). Haar masterthesis handelde dan ook over de implementatie van ROM voor de particuliere werking van Faresa. Naomi is betrokken bij het projectmanagement en thematisch werk binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Naast haar werk bij Faresa is Naomi eveneens werkzaam als docent aan de universiteit van Maastricht. Naomi is lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 912114326), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) en de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP).
Hasselt
Theoretisch- en experimenteel psycholoog - Neuropsycholoog
Nico van der Wiel
Nico van der Wiel (ook Alko genoemd, °1990, Nederland) studeerde in 2014 af als Master in de theoretische- en experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Zijn masterthesis behandelde de cognitieve verandering die gepaard gaan bij het overmatig spelen van videogames, en een onderzoekstage aan de UGent behandelde de neuropsychologische grondslag van Theory-of-Mind (sociale cognitie). Na het volgen van een post-graduaat Neuropsychologische diagnostiek en counseling is Nico onderdeel van het diagnostisch team van Faresa, waar zijn passie ligt bij het verlenen van neuropsychologische counseling en cognitieve beperkingen bij volwassenen en ouderen.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Pinar Akar
Pinar Akar (°1993) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie volwassen) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2016. Tijdens haar masterstage in het CGG begeleidde ze volwassenen en jongvolwassenen met allerlei psychische en psychosociale problemen. Pinar heeft ook stage gelopen in het ziekenhuis Florence Nightingale in Istanbul waarbij ze instond voor de neuropsychologische begeleiding en diagnostiek van patiënten. Verder heeft ze, in het kader van vrijwilligerswerk, vluchtelingen begeleid. Ten slotte heeft ze vrijwilligerswerk gedaan in Malawi (Afrika), waar ze instond voor het geven van een cursus traumatherapie aan hulpverleners. Binnen Faresa staat Pinar in voor het volwassenenteam, dit zowel voor Nederlandstalige, Engelstalige als Turkstalige volwassenen en jongvolwassenen. Pinar is als psycholoog erkend door de psychologencommissie (932117510).
Genk   -   Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut
Prof. Dr. Nele Jacobs
Prof Dr Nele Jacobs (°1983) is van opleiding psycholoog-gedragstherapeut, met verdere specialisaties in gezondheidsbeleid en gezondheidseconomie. Ze behaalde haar doctoraat op een proefschrift over gedragsverandering met behulp van e-health. Als professor is ze verbonden aan Vesalius College, een internationale business school, opgericht door Boston University en aan de VUB, waar ze psychologie doceert. Ze koos ervoor om naast het academische pad wetenschap en praktijk te verenigen binnen Faresa, waar evidence-based psychologie bedreven wordt en jaarlijks met eigen onderzoeksresultaten uitgepakt wordt op nationale en internationale congressen. Ze zette tal van programma's op voor cliënten rond o.a. stress, angst en burn-out. Binnen bedrijven geeft ze training en individuele coaching rond o.a. stresshantering, burn-outpreventie en leiderschap. Recentelijk werden hier digitale tools aan toegevoegd om te komen tot blended care. Als praktijkmanager met 30 medewerkers op 5 locaties in België wordt ze dagdagelijks geconfronteerd met het belang van leiderschap en burn-outpreventie in de gezondheidszorg.
Hasselt
Klinisch psycholoog - Gedragstherapeut i.o.
Sam Neefs
Sam studeerde af in 2014 als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Momenteel volgt hij hier ook de vierjarige opleiding gedragstherapie. Hij liep stage bij CGG Andante waar hij instond voor diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders met ernstige psychosociale problemen. Naast psychotherapie, gaf hij ook mee de groepstraining sociale vaardigheden voor tieners en het Positive Parenting Program voor ouders van tieners. Nadien is hij begonnen bij CAW Antwerpen als jongerencoach waar hij intensieve kortdurende begeleiding aan jongeren en hun hun ouders gaf. Binnen Faresa Antwerpen staat hij in voor de begeleiding van jongeren en volwassenen met diverse psychosociale problemen. Je kan bij hem terecht voor o.a. angststoornissen, depressie, paniek, omgaan met stress, burn-out, laag zelfbeeld, agressie, dwanggedachten, piekeren, fobieën, relatieproblemen, seksuele problemen, …
Antwerpen
Klinisch psycholoog - Arbeids-en organisatiepsycholoog
Sigrid Segers
Sigrid Segers (°1991) studeerde af als master klinische psychologie in 2018 en behaalde tevens de master arbeids- en organisatiepsychologie in 2016. Na enkele maanden als onafhankelijk zelfstandig psycholoog te werken, startte zij als zelfstandige binnen Faresa waar ze psychologische begeleiding verzorgt van volwassenen. Sigrid is erkend bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 912121796).
Leuven   -   Mechelen
Diëtist
Silke Manshoven
Silke Manshoven (°1999) studeerde in 2020 af als diëtiste. In haar laatste stage ging ze te werk bij een diëtiste gespecialiseerd in eetstoornissen hier werd haar droomjob bevestigd. Graag zoekt ze samen met jou naar een gezonde relatie met voeding. Silke is een diëtiste die niet houdt van strikte diëten en mode diëten ze streeft naar een duurzame gezonde voeding waarin geen enkel voedingsmiddel verboden is. Het doel wil ze bereiken door stappen te zetten op het tempo van de cliënt, er wordt samen gekeken wat het volgende werkpunt zou kunnen zijn. Buiten het helpen van eetstoornispatiënten werkt ze ook met mensen die de gezonde relatie met voeding kwijt zijn of die gewoon op gewicht willen blijven. Ze wil binnen Faresa de behandeling van eetstoornispatiënten optimaliseren, dit door de psychotherapie te ondersteunen met voedingsadvies en een therapiedeel rond lichaamsbeleving.
Hasselt
Klinisch psycholoog
Sille Moens
Sille Moens (°1978) studeerde in 2001 af als licentiaat in de klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel (kinderen en volwassenen). Tijdens haar stage op de afdeling fysische geneeskunde en revalidatie van het UZ Leuven begeleidde ze patiënten met een hersentrauma (neuropsychologische diagnostiek, revalidatie en gesprekstherapie). Na haar afstuderen werkte ze aan de VUB als wetenschappelijk assistente en gaf ze les in onderzoeksmethoden en -technieken. Daarna vertrok ze naar Afrika en leidde ze twee centra voor basisgezondheidszorg voor Geneeskunde voor de Derde Wereld in Kinshasa (Congo). Na haar terugkeer begeleidde ze jongeren binnen de Bijzondere Jeugdzorg en werd ze directrice van een groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Genk. In 2014 begon ze met vrijwilligerswerk bij AvanceToi, een Luikse vzw voor diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafdheid. Ze werkt er sinds 2015 als therapeute en doet aan diagnostiek van hoogbegaafdheid en begeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen. Ze doet dat in het Nederlands, Frans en Engels. Ze volgde eveneens een opleiding cognitieve gedragstherapie voor insomnie. Daarnaast geeft ze bij AvanceToi ook ondersteuning bij burn-out en professionele heroriëntatie. Bij Psychéducation M.A. volgde ze een opleiding psychoeducatieve ondersteuning van kinderen met leerproblemen en psychoeducatieve interventie bij kinderen met gebrek aan zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en beheersing van de emoties. Ze is erkend lid van de Psychologencommissie (erkenningsnummer 782110793) en van de Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine (BASS). Bij Faresa begeleidt ze voornamelijk volwassenen, maar ook kinderen en adolescenten wanneer het gaat om een vermoeden van hoogbegaafdheid en/of slaapproblemen.
Brussel
Psychologisch consulente & Psychodiagnosticus i.o.
Sofie Geladé
Sofie Geladé (°1990) is een psychologisch consulente en een psychodiagnosticus i.o. Tijdens haar stage bij Faresa maakte ze onder meer deel uit van psychologisch onderzoek, meer bepaald projecten omtrent risicoanalyse psychosociale aspecten. Sofie haar activiteit binnen Faresa zal bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek en psycho-educatie bij kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen. Daarnaast zal ze met toewijding aan andere projecten binnen Faresa participeren.
Hasselt   -   Leuven
Klinisch en gezondheidspsycholoog
Sofie Van Itterbeeck
Sofie Van Itterbeeck (°1994) behaalde haar masterdiploma in de klinische en gezondheidspsychologie (optie kinderen en adolescenten) aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2017. Zij deed haar stage in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven op de afdeling De Kade (therapeutisch langverblijf voor jongeren met een bemoeilijkte persoonlijkheidsontwikkeling en volwassenwording. De mogelijke aanmeldingsklachten zijn: angst, depressie, dwang en psychose). Momenteel volgt Sofie de vierjarige Postgraduaatsopleiding in de experiëntiële en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren (Universiteit van Antwerpen). Naast haar activiteiten binnen Faresa is Sofie tevens actief als klinisch psycholoog binnen een centrum voor ambulante revalidatie waar zij werkt met kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen (ASS), gedragsstoornissen, CP en stotteren. Binnen Faresa begeleidt ze kinderen en jongeren (en hun ouders) met diverse psychosociale moeilijkheden. Sofie is lid van de VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapeuten) en de VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht- Experiëntiële Psychotherapie) en is erkend bij de psychologencommissie (erkenningsnummer: 942118172).
Antwerpen
Seksuoloog & psychologisch consulent - Gedragscounselor i.o.
Véronique Vancauwenbergh
Véronique Vancauwenbergh (°1989) studeerde in 2012 af als psychologisch consulent aan de Thomas More hogeschool van Antwerpen. In 2015 rondde ze eveneens de opleiding als master in de seksuologie aan de KU Leuven af. Momenteel volgt Véronique nog een aanvullende opleiding als gedragscounselor. Tijdens haar stage bij Faresa was ze betrokken bij het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe groepstrainingen voor jongeren en jongvolwassenen. Haar thesis handelde dan ook over de implementatie en evaluatie van een faalangsttraining. Véronique is betrokken als seksuoloog binnen de relatiecluster en het schoolluik binnen Faresa. Verder staat ze eveneens mee in voor de kinder-, jongeren- en volwassenwerking. Véronique is lid van de beroepsvereniging Bachelors Toegepaste Psychologie (BTP), de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) en de   Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT).
Hasselt

Voor Wie?

Kinderen Volwassenen Organisatie of werknemers

Het Faresa-team

Meer mensen

Het laatste nieuws

Echte getuigenissen

 • Ansell

  Brussel

  Ansell, een wereldspeler op vlak van veiligheidskledij, heeft onze digitale tool voor burn-out screening en aanpak ingezet in hun Brusselse hub.
 • Universiteit Hasselt - IMOB

  Hasselt

  We onderzoeken of we een app voor de preventie en behandeling van depressie kunnen ontwikkelen die rekening houdt met de vernauwing van het gedragsrepertoire (sociaal en fysiek) en dit op basis van locatie!
 • Crosscare

  Turnhout

  Samen met zorgactoren zoals huisartsen, het ziekenhuis van Turnhout en Licalab gaan we onze prescreening slaap verbeteren en uittesten in patiëntengroepen uit die regio. Thomas More Hogeschool is betrokken.
 • Orde Van Vlaamse Balies

  Brussel

  Faresa rondde net de analyse welzijn voor Orde van Vlaamse Balies af. Deze analyse was erop gericht om zicht te krijgen op het welzijn van de pleitende advocaat. Een dynamisch risico-beheersysteem komt eraan.
 • Aperam

  Genk

  Aperam koos voor een uitrol van onze digitale tools voor hun werknemers in samenwerking met hun interne medische dienst. Een mooi staaltje van multidisciplinair en innovatief werk.
 • AG Health Partner

  Brussel

  AG Health Partner heeft Faresa als partner gekozen om mee te werken aan hun wellbeing platform. De kennis die Faresa sinds 2013 heeft opgebouwd wordt toegepast in dit project.
 • Weygers

  Hasselt

  Weygers investeert in opleidingen voor hun personeel met betrekking tot welzijnsbevordering. Volgende thema's komen aan bod: stress en burn-out, leiderschap, slaap,... en dit tijdens aangename lunchpauzes.

Faresa Antwerpen
011/75 80 55

Faresa Hasselt
011/75 80 55

Faresa Leuven
011/75 80 55

Faresa Brussel
011/75 80 55

Faresa Tielt-Winge
011/75 80 55

Faresa Geel
011/75 80 55

Faresa Dilsen-Stokkem
011/75 80 55

Faresa Genk
011/75 80 55

Faresa Bilzen
011/75 80 55

Faresa Mechelen
011/75 80 55